Chào mừng các bạn Việt Nam đến với Cộng đồng SKOUT!

Chúng tôi rất phấn khởi được thông báo rằng ứng dụng của chúng tôi hiện đã có tiếng Việt! Để bắt đầu sử dụng SKOUT bằng tiếng Việt, chắc chắn rằng bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng trên điện thoại. Sau khi bạn cài đặt phiên bản mới nhất của SKOUT, bạn cần thay đổi ngôn ngữ mặc định của điện thoại sang tiếng Việt. Thực hiện theo các bước sau:

Android

  1. Vào ‘Cài đặt’ và chọn ‘Ngôn ngữ & nhập thông tin’.
  2. Chọn ‘Ngôn ngữ’.
  3. Chọn ‘Tiếng Việt’.
AndroidVietnamese1.png
AndroidVietnamese2.png
AndroidVietnamese3.png

iPhone

  1. Vào ‘Cài đặt’ và chọn ‘Ngôn ngữ & Vùng’.
  2. Chọn ‘Ngôn ngữ’.
  3. Chọn ‘Tiếng Việt’.
iOSVietnamese1.png
iOSVietnamese2.png
iOSVietnames3.png

Sau khi bạn đã thay đổi ngôn ngữ trong cài đặt điện thoại của mình sang tiếng Việt, bạn được cài đặt tất cả để bắt đầu Skouting bằng tiếng Việt! SKOUT sẽ tự động chuyển ngữ sang tiếng Việt sau khi bạn đã ấn định thành ngôn ngữ mặc định trên điện thoại của bạn.

AndroidVietnamesLogin.png

MÓN QUÀ VIỆT MỚI TRONG CỬA HÀNG QUÀ TẶNG!

Món quà Việt mới trong Cửa Hàng Quà Tặng, bao gồm cờ Việt Nam! Tự giới thiệu bạn với bạn bè Skouter bằng cách chia sẻ móng quà Việt.

vietnamesegifts_skout.png

Chạm vào đây để tìm hiểu cách tặng Quà trong SKOUT.